Vägbeskrivningar till Söderhamn

Om Söderhamn

Söderhamn är en stad i Sverige, som är centralort i Söderhamns kommun. Länsmässigt ligger orten i Gävleborgs län, landskapsmässigt i Hälsingland. Staden är belägen i en jämn och odlad bygd vid inre delen, kallad Flaket, av en från Bottniska viken djupt inskjutande fjärd, som vanligen benämns Söderhamnsfjärden.

Söderhamns stadskärna genomflyts av Söderhamnsån. Huvudgator är Köpmangatan, vilken delvis är gågata med en rad butiker, och den trädplanterade Kungsgatan. Trots rivningar finns en hel del äldre trähusbebyggelse bevarad. Av äldre mer betydande byggnader kan främst nämnas Ulrika Eleonora kyrka från 1685-92, ritad av Nicodemus Tessin d.y., och Söderhamns rådhus, uppfört 1860-69 efter ritningar av Gustav N. Runer, byggmästare i Gävle, och efter stadsbranden 1876 restaurerat i holländsk renässansstil av Ernst Jacobsson. På torget mellan rådhuset och ån står sedan 1899 en obelisk, vilken härrör från Stockholmsutställningen 1897 och försetts med porträttmedaljong, utförd av stadsingenjör Gustaf Hultquist, föreställande Gustav II Adolf, stadens grundläggare.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige