Vägbeskrivningar till Borlänge

Om Borlänge

Borlänge är en tätort (stad) i Dalarna och centralort i Borlänge kommun, Dalarnas län.

Borlänge är centralort för Borlänge kommun. Det är Sveriges 25:e största tätort med 39 422 invånare (2005)[2]. Borlänge, som ligger vid Dalälven, är Dalarnas största stad och dess viktigaste industri- och handelsort. Traditionellt sett har den karaktäriserats som en utpräglad industristad med främst stål- och pappersindustri. Denna är idag främst dominerad av SSAB Tunnplåt Borlänge och Stora Enso Kvarnsveden. Under de senare årtiondena har industridominansen emellertid minskat, och idag har Borlänge även en väl utbyggd privat och offentlig tjänstesektor. Bland annat finns här centrumet för länets parti- och detaljhandel samt landsvägs-, järnvägs- och flygtransporter. I Borlänge finns en av landets fyra rangerbangårdar. Både Vägverket, Banverket och Järnvägsstyrelsen har sina huvudkontor förlagda till Borlänge. På senare år har stora satsningar gjorts från såväl kommunens som det privata näringslivets sida i syfte att utveckla och profilera Borlänge till mäss- och konferensstad. Som en viktig del i detta arbete har köpcentrumet Kupolen uppförts. Strax söder om tätorten ligger flygplatsen Dala Airport.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige